اطلاعات تماس:
دفتر مرکزی: اصفهان – خیابان بـوستان سعدی – مقابـل صدا و سیما – گروه  ریـف
تلفـن(20خط):
                
 031-36252000
فاکس:
  031-36279694-36278480

دفتر تهران : خیابان ولیعصـر ، اول خیابان فتحی شقاقی ، ساختمان شماره 10
تلفـن:
                
 021-88727011-19
فاکس:
  021-88727060

کارخانه : کیلومتر 56 جاده اصفهان – شیراز ، شهرک صنعتی رازی ، فرعی دوم
تلفـن:
                
 031-53323211-14
فاکس:
  031-53323215
 
فرم تماس :