این واحد با در اختیار داشتن کارشناسان مجرب و کار آزموده ، تجهیزات آزمایشگاهی و میدانی و با استفاده از استانداردهای ملی و بین المللی ، توانایی ارائه مشاوره در انتخاب رنگ و طراحی مناسب  با توجه به موقعیت و محل اجرای پروژه را دارا می باشد.همچنین این واحد با داشتن فکری استراتژیک ، انتخاب نوع علائم و ابعاد، آن را با رعایت اصول مهندسی ترافیک و آئین نامه ایمنی درون شهری و برون شهری انجام می دهد.از دیگر فعالیت های این قسمت ، بررسی های فنی و تجزیه و تحلیل آمار تصادف ها به منظور ایمن سازی معابر ناایمن می باشد.