پرايمر استتار B-2138 – P

پرایمر استتار رنگ ترافیکی مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 339 بر پایه رزین آلکید اصلاح شده با کلرینیتد رابر می باشد.
موارد کاربرد
پرایمر استتار دارای زمان خشك شدن سریع، مقاومت عالی در شرایط جوی مختلف، خاصیت انعطاف پذیری و الاستیسیته عالی، مقاومت شیمیایی عالی می باشد.پرایمر استتار دارای پوشش و چسبندگی عالی بر سطوح آسفالتی و سیمانی می باشد و به عنوان پرایمر جهت استتار رنگ های ترافیکی به کار می رود.
  • رنگ ترافيكی كلروكائوچو مخصوص داخل شهر و جاده
  • رنگ ترافیکی كلروكائوچو مخصوص جاده
  • تینر ترافیکی کلروکائوچو
محصولات مرتبط