پوشرنگ نيم پلاستيك مات سوپر ACE–520

شرح محصول و موارد کاربرد
پوشرنگ نيم پلاستيك مات سوپر جهت رنگ آمیزی سطوح گچی، سیمانی و آجری داخل ساختمان به خصوص سقف به کار می رود.
ویژگی ها
پوشرنگ نيم پلاستيك مات سوپر بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره 289 ISIRI  طراحی شده است. از ویژگی های پوشرنگ نيم پلاستيك مات سوپر، می توان به سرعت خشک شدن بالا، چسبندگی عالی، سهولت اجرا و قابل رقیق شدن با آب و عدم بوی نامطبوع اشاره نمود.
  • خمیرپیگمنت اکریلیک
  • پوشرنگ پلاستيك مات سوپر
  • پوشرنگ پلاستيك مات
  • پوشرنگ نيم پلاستيك نیمه مات سوپر
  • پرایمر اكريليك
  • آستری اکریلیک پرایریف
  • پرایمر اكريليك
  • ریف پلاست
محصولات مرتبط