پری فاب PREEFAB

علائم پیش ساخته 2 بعدی با نام تجاری PREEFAB و در فام های متنوعی عرضه می شوند. این شرکت با در اختیار داشتن دستگاه CNC واترکات ، توانایی طراحی و ساخت انواع نقوش در اندازه های مختلف را دارد.رنگ ترافیکی پیش ساخته مطابق با استاندارد های B57396 و BSE 1790 بر پایه پلیمر سنتتیک. رنگ مذکور دارای ویژگی های زیر می باشد:
دوستدار محیط زیست و به صورت تک جزئی قطعات سیمانی وبتنی
انجام پیوند خوب با سطوح آسفالتی ، بتونی و آجری
دارای مقاومت مکانیکی و شیمیایی عالی
مقاومت به لیز خوردگی
بازتاب شب مناسب و عدم جرم پذیری
با توجه به روش اجرای رنگ ، امکان برقراری ترافیک با فاصله کمی پس از اجرا وجود دارد
موارد کاربرد
این پوشش جهت خطوط عابر پیاده ، سایر علائم راهنمایی و رانندگی ، خطوط هشدار و علائم زیباسازی شهری به کار می رود. 
  • پرایمر پری فاب
محصولات مرتبط