تولد موفقیت آمیز پوشش های ری لیف ( محصول پلیمری با سنگدانه های مقاوم در برابر شرایط مختلف جوی) و اخذ سفارشات متعدد از مناطق مختلف شهرداری های کشور و زیباسازی نماهای شهری موجب راه اندازی واحد اجرایی پوشش های ری لیف شد.این واحد با تجهیزات اجرایی گسترده در زمینه زیباسازی شهری ، اجرای طرح های سه بعدی ، نماسازی و دیوار نگاری شهری مشغول به فعالیت می باشد.رنگ آمیزی جداول، رنگ آمیزی مبلمان شهری و شهربازی های کودکان و زمینهای ورزشی و ... از دیگر وظایف واحدهای اجرایی زیباسازی شهری می باشد.