16
مهر
همزمان با روز جهانی کودک به همت خانه کودک اصفهان وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان برنامه ویژه چهارقدم کودکی در چهارباغ عباسی اصفهان برگزار گردید.
11
اردیبهشت
نظر به حمایت های گروه صنعتی و شیمیایی ریف از تیم های ورزشی برتر استان و نیز عقد تفاهم خواهر خواندگی باشگاه فرهنگی ورزشی ریف با باشگاه های سپاهان و ذوب آهن،این گروه تولیدی حضور و همسویی خود را با ورزش همواره حفظ نموده است.
27
اسفند
دانشگاه آزاد واحد شهرضا شب متفاوتی را تجربه نمود.سالن اجتماعات این دانشگاه در آخرین روز فعالیت کاری میزبـان کارکنان کارخانجات خودرنگ،پلیمر،ریـف،مهدی چلیک و ایمن ریف به همراه خانواده های ایشان بود تا جشن پایان سال این گروه متفاوت تر...