8
دی
واحد روابط عمومی گروه ریف همواره سعی دارد تا ضمن حمایت از ورزشکاران و استعداد های نخبه ،از فرصت های تبلیغاتی ایجاد شده حداکثر استفاده لازم را انجام دهد.پیرو درخواست یکی از قهرمانان مسابقات اتومبیلرانی در رشته سرعت جهت حمایت شرکت ریف...
14
آذر
پنجمین همایش ملی رنگ های ترافیکی،خط کشی و ایمنی راهها ازسوی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران در روزهای 13 و 14 آذرماه برگزار گردید. در این همایش پیرو محورهای تازه های علمی و نوآوری ،مهندسی ارزش در ایمنی راه،بهبود ایمنی و رفتارهای ترافیکی...
22
آبان
خبر سراسری شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ،شبکه خبر و واحد خبر استان اصفهان در چندین نوبت این عنوان خبری را در سال حمایت از کالای ایرانی پخش نمودند.