24
آذر
دانشگاه صنعتی امیرکبیر در روزهای 23 و 24 آذرماه نودوهشت میزبان ششمین کنفرانس بین المللی حمل و نقل و پوششهای ترافیکی بود.این کنفرانس که به همت انجمن علمی رنگ،پژوهشکده رنگ و پلیمر دانشگاه امیرکبیرو حمایت شرکتهای خصوصی برگزار گردید
20
آذر
کانون دانش،صنعت و بازار رنگ و رزین نهادی(موسسه ای) تصمیم ساز و تشکلی غیردولتی ،غیرانتفاعی و غیر سیاسی است که به منظور افزایش همگرایی،همکاری ،هماهنگی ،تصمیم سازی و ارتقای وحدت رویه پیرامون فعالیت های بازار،صنعت ،دانشگاه ها و موسسات...
22
آذر
نوزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوشش های صنعتی و کامپوزیت از تاریخ 18 لغایت 21 آذر ماه 98 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد.