رنگ ترافیکی اکریلیک ترموپلاست مخصوص جاده (A-1210 (W,Y

رنگ ترافیکی بر پایه رزین های اکریلیک پایه حلالی است .رنگ ترافیکی سرد اکریلیک ترموپلاست مخصوص جاده دارای ویژگی های : سرعت بالای خشک شدن ، مقاومت شیمیایی خوب ، چقرمگی و چسبندگی مناسب روی سطوح رنگ های قدیمی و مقاومت نوری بالا است. مشخصات فنی این رنگ ها در استاندارد ملی ایران به شماره 3758 آورده شده است.این رنگ ترافیکی همچنین دارای استانداردهای خارجی ASTM ، BSI و GIS  می باشد.
 
موارد کاربرد
رنگ ترافیکی اکریلیک ترموپلاست مخصوص جاده در شرایط نامناسب آب و هوایی چون دماهای بسیار پایین و بسیار بالا و شرایط مرطوب از سرعت خشک شدن مناسب تری برخوردار بوده و خواص اجرایی بهتری دارد . در چنین شرایطی رنگ های اکریلیک پایه حلالی عملکرد بهتری نسبت به رنگ های اکریلیک پایه آبی دارند. رنگ ترافیکی اکریلیک ترموپلاست جهت خط کشی بسترهای آسفالتی و بتونی از قبیل : سطح جاده ها، خطوط عابر پياده، پارکینگها ، زمین های ورزشی و جداول مورد استفاده قرار می گیرد.
  • رنگ ترافیکی ترموپلاست مخصوص داخل شهر و جاده
  • رنگ ترافیکی ترموپلاست برپایه اکریلیک نانو کامپوزیت
  • پرايمر استتار
  • تینر ترافیکی ترموپلاست
محصولات مرتبط