رنگ ترافیکی ترموپلاست مخصوص داخل شهر و جاده ( A1220-1227(W,Y

رنگ ترافیکی سرد مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 3758 و استانداردهای خارجی ASTM ، BSI  و  GIS می باشد. رنگ ترافیکی مذکوربر پایه رزین اکریلیک ترموپلاستیک حلالی می باشد.
موارد کاربرد
رنگ ترافیکی ترموپلاست مخصوص داخل شهر و جاده دارای زمان خشك شدن سریع، مقاومت عالی در شرایط جوی مختلف می باشد. رنگ ترافیکی مذکوردارای پوشش و چسبندگی عالی بر سطوح آسفالتی و سیمانی می باشد و جهت خط كشی سطح خیابان های شهری و بین شهری (با ضخامت مناسب)، جاده ها، خطوط عابر پیاده، پارکینگ ها، زمین های ورزشی و رنگ آمیزی جداول مورد استفاده قرار می گیرد.
  • تینر ترافیکی ترموپلاست
  • رنگ ترافیکی اکریلیک ترموپلاست مخصوص جاده
  • رنگ ترافیکی ترموپلاست برپایه اکریلیک نانو کامپوزیت
  • پرايمر استتار
محصولات مرتبط